Rasfoire documente

Program din 2008 de reparare/reabilitare şi reconstruire a unor locuinţe afectate de calamităţile naturale produse în luna iulie 2008

publicat in M.Of. 583 din 04-aug-2008

Decretul 821/2008 privind conferirea unor decoraţii

publicat in M.Of. 583 din 04-aug-2008

Decizia 787/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (1) şi (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) şi (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) şi art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, precum şi a ordonanţei în ansamblul său

publicat in M.Of. 583 din 04-aug-2008

Decizia 867/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 82 alin. (1) şi (3) lit. a) pct. (i) şi art. 84 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

publicat in M.Of. 583 din 04-aug-2008

Hotarirea 801/2008 pentru aprobarea Programului de reparare/reabilitare şi reconstruire a unor locuinţe afectate de calamităţile naturale produse în luna iulie 2008

publicat in M.Of. 583 din 04-aug-2008

Ordinul 280/2008 privind aprobarea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor utilizat de către inspectorii de specialitate din cadrul Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat

publicat in M.Of. 583 din 04-aug-2008

Ordinul 2397/2008 privind clasarea în grupa B a imobilului din str. E. Ungureanu nr. 8, municipiul Timişoara, judeţul Timiş

publicat in M.Of. 583 din 04-aug-2008

Ordinul 2424/2008 privind declasarea parţială a imobilului ''Casă'', din str. Buna Vestire nr. 2, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi

publicat in M.Of. 583 din 04-aug-2008

Ordinul 2426/2008 privind clasarea în categoria ansamblu, grupa A, a imobilului ''Curţile Văcărescu'', Calea Victoriei nr. 9, str. Ilfov nr. 5, sectorul 3, municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 583 din 04-aug-2008

Rectificare din 2008 la Decretul nr. 226/1992 privind conferirea titlului de ''Erou-martir al Revoluţiei române din decembrie 1989'', a titlului de ''Luptător pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989'' şi a medaliei ''Revoluţia română din decembrie 1989'', publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 24 februarie 1993

publicat in M.Of. 583 din 04-aug-2008

Rectificare din 2008 la anexa la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.005/2008 pentru aprobarea Normelor privind modul de constituire, administrare şi utilizare a fondului de risc, precum şi reflectarea în contabilitatea Trezoreriei Statului şi în contabilitatea persoanelor juridice a operaţiunilor legate de acordarea de garanţii de stat şi subîmprumuturi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 16 iulie 2008

publicat in M.Of. 583 din 04-aug-2008