Rasfoire documente

Ordinul 2219/2008 privind stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţii şi să aplice amenzile prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991

publicat in M.Of. 582 din 01-aug-2008

Hotarirea 793/2008 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia din judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi şi Neamţ

publicat in M.Of. 582 din 01-aug-2008

Hotarirea 794/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Maramureş, Neamţ şi Suceava

publicat in M.Of. 582 din 01-aug-2008

Hotarirea 795/2008 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia din judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ şi Suceava

publicat in M.Of. 582 din 01-aug-2008

Hotarirea 796/2008 privind acordarea unui ajutor

publicat in M.Of. 582 din 01-aug-2008

Hotarirea 797/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în luna iulie 2008

publicat in M.Of. 582 din 01-aug-2008

Instructiunile 549/2008 privind organizarea cadastrului pentru structurile din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

publicat in M.Of. 582 din 01-aug-2008

Ordinul 2282/2008 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1/2006 privind nivelul comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienţilor

publicat in M.Of. 582 din 01-aug-2008