Rasfoire documente

Legea 145/2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Islandei privind readmisia propriilor cetăţeni şi a străinilor, semnat la Bruxelles la 4 octombrie 2007

publicat in M.Of. 580 din 01-aug-2008

Acord din 2007 între Guvernul României şi Guvernul Islandei privind readmisia propriilor cetăţeni şi a străinilor

publicat in M.Of. 580 din 01-aug-2008

Decretul 751/2008 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Islandei privind readmisia propriilor cetăţeni şi a străinilor, semnat la Bruxelles la 4 octombrie 2007

publicat in M.Of. 580 din 01-aug-2008

Decizia 543/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 alin. (1) şi (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

publicat in M.Of. 580 din 01-aug-2008

Decizia 559/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 569 şi art. 570 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 580 din 01-aug-2008

Decizia 560/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 580 din 01-aug-2008

Decizia 561/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti

publicat in M.Of. 580 din 01-aug-2008

Decizia 565/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

publicat in M.Of. 580 din 01-aug-2008

Decizia 566/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2, art. 7, art. 10, art. 11, art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe

publicat in M.Of. 580 din 01-aug-2008

Decizia 572/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 317, art. 318 alin. 1 şi art. 320 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 580 din 01-aug-2008

Decizia 574/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 154/2007 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

publicat in M.Of. 580 din 01-aug-2008

Decizia 585/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 305 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 580 din 01-aug-2008

Decizia 690/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

publicat in M.Of. 580 din 01-aug-2008

Decizia 691/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 119 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

publicat in M.Of. 580 din 01-aug-2008

Decizia 749/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 371^7 alin. 2, 3 şi 4 şi art. 454 alin. 1 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 580 din 01-aug-2008

Decizia 773/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15 lit. r) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 580 din 01-aug-2008

Decizia 775/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 132 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

publicat in M.Of. 580 din 01-aug-2008

Decizia 776/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 55 alin. 1 din Codul familiei

publicat in M.Of. 580 din 01-aug-2008

Decizia 785/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 102 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

publicat in M.Of. 580 din 01-aug-2008

Decizia 802/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

publicat in M.Of. 580 din 01-aug-2008

Decizia 826/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 584 si art. 616 din Codul civil

publicat in M.Of. 580 din 01-aug-2008

Decizia 829/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16, art. 17 şi art. 138 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 580 din 01-aug-2008

Decizia 833/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 137 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 580 din 01-aug-2008

Decizia 834/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 282^1 alin. 1 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 580 din 01-aug-2008

Decizia 837/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 138 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 580 din 01-aug-2008

Decizia 842/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 580 din 01-aug-2008

Decizia 871/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 451 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 580 din 01-aug-2008

Decizia 873/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 26/1990 privind Registrul comerţului

publicat in M.Of. 580 din 01-aug-2008