Rasfoire documente

Decizia 1147/2007 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. 2 şi 3, ale art. 163 alin. 3, ale art. 164 alin. 3, ale art. 165, ale art. 235, ale art. 238 alin. 2, ale art. 242 alin. 2 şi ale art. 244 din Codul de procedură civilă şi ale art. 148 lit. f) şi ale art. 1603 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 58 din 24-ian-2008

Decizia 1114/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 şi art. 138 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

publicat in M.Of. 58 din 24-ian-2008

Decizia 1116/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş

publicat in M.Of. 58 din 24-ian-2008

Decizia 1118/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 din Codul de procedură civilă şi art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti

publicat in M.Of. 58 din 24-ian-2008

Decizia 1119/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11^1 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

publicat in M.Of. 58 din 24-ian-2008

Decizia 1120/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 580^3 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 58 din 24-ian-2008

Decizia 1121/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 189 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 58 din 24-ian-2008

Decizia 1122/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 42 alin. 1 şi art. 100 din Codul familiei

publicat in M.Of. 58 din 24-ian-2008

Decizia 1123/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 44 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

publicat in M.Of. 58 din 24-ian-2008

Decizia 1197/2007 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 din Codul familiei, art. 29 alin. (6) şi art. 30 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, precum şi ale art. 614 şi art. 616 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 58 din 24-ian-2008