Rasfoire documente

Decretul 829/2008 privind conferirea Ordinului naţional Steaua României în grad de Mare Cruce

publicat in M.Of. 589 din 06-aug-2008

Conventie din 2007 între România şi Islanda pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit

publicat in M.Of. 589 din 06-aug-2008

Decizia 14/2008 privind încetarea concesiunii miniere pentru explorarea resurselor de nisip şi argilă din perimetrul Colţul Văii, judeţul Sibiu

publicat in M.Of. 589 din 06-aug-2008

Ordinul 115/2008 pentru modificarea Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008

publicat in M.Of. 589 din 06-aug-2008

Legea 139/2008 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Islanda pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Bucureşti la 19 septembrie 2007

publicat in M.Of. 589 din 06-aug-2008

Decretul 743/2008 pentru promulgarea Legii privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Islanda pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Bucureşti la 19 septembrie 2007

publicat in M.Of. 589 din 06-aug-2008

Hotarirea 751/2008 pentru modificarea Normelor metodologice privind etichetarea alimentelor, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor

publicat in M.Of. 589 din 06-aug-2008

Ordinul 147/2008 privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare

publicat in M.Of. 589 din 06-aug-2008

Ordinul 486/2008 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 689/2007 privind aprobarea cuantumului estimat al plafonului maxim la hectar, unitar la nivel naţional, al subvenţiilor de la bugetul de stat ce se acordă pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăşurării activităţii de irigaţii pentru sezonul de irigaţii ai anului 2008

publicat in M.Of. 589 din 06-aug-2008

Ordinul 1133/2008 pentru aprobarea Procedurii de accesare a informaţiilor privind stingerea creanţelor fiscale, puse la dispoziţia contribuabililor pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 589 din 06-aug-2008

Ordinul 2307/2008 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii august 2008

publicat in M.Of. 589 din 06-aug-2008

Circulara 23/2008 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, valabil în luna august 2008

publicat in M.Of. 589 din 06-aug-2008