Rasfoire documente

Decizia 718/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 172 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 588 din 05-aug-2008

Decretul 822/2008 privind conferirea unor decoraţii

publicat in M.Of. 588 din 05-aug-2008

Decretul 827/2008 privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 228 Apărare Antiaeriană din compunerea Brigăzii 2 Vânători de Munte ''Sarmizegetusa''

publicat in M.Of. 588 din 05-aug-2008

Decizia 647/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 114^1 alin. 4 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 588 din 05-aug-2008

Decizia 717/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 580^4 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 588 din 05-aug-2008

Decizia 719/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13, art. 92 alin. (3), art. 140 şi art. 155 din Legea învăţământului nr. 84/1995 şi ale art. 61 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

publicat in M.Of. 588 din 05-aug-2008

Decizia 720/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 580^3 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 588 din 05-aug-2008

Decizia 721/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. 1 şi 2, ale art. 34 alin. 2 şi ale art. 183 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 588 din 05-aug-2008

Decizia 729/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 253 alin. 2 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 588 din 05-aug-2008

Decizia 771/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 171 alin. 2 şi 3 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 588 din 05-aug-2008

Decizia 772/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 394 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 588 din 05-aug-2008

Decizia 779/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. ^h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

publicat in M.Of. 588 din 05-aug-2008

Decizia 783/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 şi art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 588 din 05-aug-2008

Decizia 786/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 55 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

publicat in M.Of. 588 din 05-aug-2008

Ordinul 2037/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

publicat in M.Of. 588 din 05-aug-2008

Ordinul 2065/2008 pentru modificarea anexelor nr. 21 şi 26 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 972/2008 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 pentru unii operatori economici din domeniul energiei aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor

publicat in M.Of. 588 din 05-aug-2008

Ordinul 456/2008 pentru modificarea anexelor nr. 21 şi 26 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 972/2008 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 pentru unii operatori economici din domeniul energiei aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor

publicat in M.Of. 588 din 05-aug-2008