Rasfoire documente

Acord din 2007 între Guvernul României şi Consiliul de Miniştri din Bosnia şi Herţegovina privind cooperarea în combaterea terorismului şi a crimei organizate

publicat in M.Of. 586 din 05-aug-2008

Decizia 150/2008 privind constatarea încetării raporturilor de serviciu ale domnului Berechet Constantin Nicolaie, secretar general al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

publicat in M.Of. 586 din 05-aug-2008

Legea 138/2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Consiliul de Miniştri din Bosnia şi Herţegovina privind cooperarea în combaterea terorismului şi a crimei organizate, semnat la Bucureşti la 4 iunie 2007

publicat in M.Of. 586 din 05-aug-2008

Decretul 742/2008 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Consiliul de Miniştri din Bosnia şi Herţegovina privind cooperarea în combaterea terorismului şi a crimei organizate, semnat la Bucureşti la 4 iunie 2007

publicat in M.Of. 586 din 05-aug-2008

Decretul 823/2008 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiţer

publicat in M.Of. 586 din 05-aug-2008

Decretul 824/2008 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiţer

publicat in M.Of. 586 din 05-aug-2008

Decretul 825/2008 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Comandor

publicat in M.Of. 586 din 05-aug-2008

Decretul 826/2008 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

publicat in M.Of. 586 din 05-aug-2008

Decretul 828/2008 privind acordarea Drapelului de Suptă Batalionului 229 Logistic din compunerea Brigăzii 2 Vânători de Munte ''Sarmizegetusa''

publicat in M.Of. 586 din 05-aug-2008

Decizia 149/2008 privind numirea domnului Dinu Zamfirescu în funcţia de preşedinte al Institutului Naţional pentru Memoria Exilului Românesc

publicat in M.Of. 586 din 05-aug-2008

Decizia 151/2008 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Gherguţ Dan Ion din funcţia de vicepreşedinte al Institutului Naţional de Statistică

publicat in M.Of. 586 din 05-aug-2008

Decizia 152/2008 privind constituirea Comisiei pregătitoare a şedinţei comune a guvernelor României şi Republicii Ungare

publicat in M.Of. 586 din 05-aug-2008

Ordinul 485/2008 privind modificarea anexei nr. 12 la anexa F la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activităţile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, precum şi condiţiile de eligibilitate

publicat in M.Of. 586 din 05-aug-2008

Ordinul 2038/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

publicat in M.Of. 586 din 05-aug-2008