Rasfoire documente

Statut din 2008 ORGANIC ŞI ADMINISTRATIV al Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România

publicat in M.Of. 57 din 24-ian-2008

Ordinul 73/C/2008 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

publicat in M.Of. 57 din 24-ian-2008

Decizia 1180/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor titlului VII - Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii si justiţiei, precum si unele măsuri adiacente

publicat in M.Of. 57 din 24-ian-2008

Decizia 1213/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 lit. c) şi art. 35 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 57 din 24-ian-2008

Hotarirea 56/2008 privind recunoaşterea Statutului organic şi administrativ al Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România

publicat in M.Of. 57 din 24-ian-2008

Ordinul 202/2007 pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind anumite măsuri de protecţie referitoare la influenţa aviară cu subtipul H5N1, tipul înalt patogen, la păsările sălbatice din Comunitatea Europeană, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 37/2007

publicat in M.Of. 57 din 24-ian-2008

Ordinul 32/2008 privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea şi identificarea inspectorilor AVSEC

publicat in M.Of. 57 din 24-ian-2008