Rasfoire documente

Decizia 843/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (3) din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local

publicat in M.Of. 578 din 31-iul-2008

Decizia 861/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 178 alin. 2 din Codul penal, precum şi ale art. I pct. 158 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi

publicat in M.Of. 578 din 31-iul-2008

Decizia 893/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 580^2 şi art. 580^3 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 578 din 31-iul-2008

Decizia 845/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 578 din 31-iul-2008

Ordinul 4872/2008 privind aprobarea Certificatului de absolvire a Departamentului pentru pregătirea personalului didactic

publicat in M.Of. 578 din 31-iul-2008

Decizia 714/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (2) din titlul X al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

publicat in M.Of. 578 din 31-iul-2008

Decizia 716/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 şi art. 7 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat

publicat in M.Of. 578 din 31-iul-2008

Decizia 725/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 şi 400 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 578 din 31-iul-2008

Decizia 733/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 244 şi 244^1 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 578 din 31-iul-2008

Decizia 839/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

publicat in M.Of. 578 din 31-iul-2008

Decizia 846/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 67 alin. (1) şi art. 68 din Legea nr. 59/1934 asupra Cecului

publicat in M.Of. 578 din 31-iul-2008

Decizia 849/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România

publicat in M.Of. 578 din 31-iul-2008

Decizia 850/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 133 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 578 din 31-iul-2008

Decizia 854/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 332 alin. 4 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 578 din 31-iul-2008

Decizia 862/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 197 alin. 2 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 578 din 31-iul-2008

Decizia 868/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 197 alin. 1 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 578 din 31-iul-2008

Decizia 880/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. 2 şi 4 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 578 din 31-iul-2008

Decizia 894/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278 şi art. 278^1 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 578 din 31-iul-2008

Ordinul 114/2008 pentru modificarea Metodologiei de monitorizare a pieţei interne a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2007

publicat in M.Of. 578 din 31-iul-2008