Rasfoire documente

Regulament din 2008 privind deschiderea cărţilor funciare electronice, ca urmare a definitivării lucrărilor de cadastru general, pe teritoriul comunei Ştefan Vodă, judeţul Călăraşi

publicat in M.Of. 576 din 30-iul-2008

Ordinul 556/2008 privind declararea stării de alertă în unele localităţi din judeţul Bacău

publicat in M.Of. 576 din 30-iul-2008

Legea 140/2008 pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 150/1978 privind administraţia muncii: rol, funcţii şi organizare, adoptată la Geneva la 7 iunie 1978, în cadrul celei de-a 64-a sesiuni a Conferinţei generale a acesteia

publicat in M.Of. 576 din 30-iul-2008

Conventia 150/1978 a ORGANIZAŢIEI INTERNAŢIONALE A MUNCII privind administraţia muncii: rol, funcţii şi organizare

publicat in M.Of. 576 din 30-iul-2008

Decretul 744/2008 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 150/1978 privind administraţia muncii: rol, funcţii şi organizare, adoptată la Geneva la 7 iunie 1978, în cadrul celei de-a 64-a sesiuni a Conferinţei generale a acesteia

publicat in M.Of. 576 din 30-iul-2008

Decizia 4/2008 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară

publicat in M.Of. 576 din 30-iul-2008

Decizia 146/2008 privind modificarea anexei nr. 2 la Decizia primului-ministru nr. 154/2007 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 576 din 30-iul-2008

Decizia 147/2008 privind unele măsuri pentru reglementarea ocupării unui post de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 576 din 30-iul-2008

Ordinul 211/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind deschiderea cărţilor funciare electronice, ca urmare a definitivării lucrărilor de cadastru general, pe teritoriul comunei Ştefan Vodă, judeţul Călăraşi

publicat in M.Of. 576 din 30-iul-2008

Ordinul 1355/2008 privind aprobarea Criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe pentru medicii rezidenţi şi alţi tineri specialişti din sistemul de sănătate

publicat in M.Of. 576 din 30-iul-2008