Rasfoire documente

Ordinul 2142/2008 pentru modificarea şi completarea Procedurii privind stingerea creanţelor reprezentând impozite, taxe şi alte venituri datorate bugetului de stat şi/sau a creanţelor reprezentând contribuţii sociale administrate de Ministerul Economiei şi Finanţelor prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorilor, aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 486/2007

publicat in M.Of. 575 din 30-iul-2008

Decizia 875/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 149 alin. (1), (6), (7) şi (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 575 din 30-iul-2008

Decizia 882/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

publicat in M.Of. 575 din 30-iul-2008

Decizia 895/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 575 din 30-iul-2008

Ordinul 852/2008 pentru publicarea acceptării amendamentelor nr. 3 şi 4 la Acordul european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaţionale (A.E.T.R.), inclusiv la anexele acestuia, încheiat la Geneva la 1 iulie 1970

publicat in M.Of. 575 din 30-iul-2008

Decizia 797/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (2) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor

publicat in M.Of. 575 din 30-iul-2008

Decizia 798/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi ale art. 13 lit. a) şi art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

publicat in M.Of. 575 din 30-iul-2008

Decizia 800/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. a), art. 2 alin. 1 lit. f) şi art. 6 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite

publicat in M.Of. 575 din 30-iul-2008

Decizia 801/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 alin. (1) şi ale art. 16 din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

publicat in M.Of. 575 din 30-iul-2008

Decizia 879/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 lit. p) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi ale art. 77 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 575 din 30-iul-2008

Decizia 886/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77, art. 87 şi art. 88 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

publicat in M.Of. 575 din 30-iul-2008

Decizia 887/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 alin. (1) pct. 9 şi art. 257 lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 575 din 30-iul-2008

Rectificare din 2008 la Legea nr. 239/2002 privind înfiinţarea Universităţii ''Titu Maiorescu'' din Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 30 aprilie 2002

publicat in M.Of. 575 din 30-iul-2008