Rasfoire documente

Decizia 813/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. c) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 574 din 30-iul-2008

Decizia 572/2008 privind modificarea şi completarea anexei la Decizia preşedintelui inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare şi a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului de frecvenţe radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

publicat in M.Of. 574 din 30-iul-2008

Decizia 743/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 din Codul penal, precum şi ale art. 171 alin. 2, art. 278^1 alin. 8, art. 183 alin. 1 şi 2 şi art. 2 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 574 din 30-iul-2008

Decizia 767/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 248 şi art. 248^1 din Codul penal

publicat in M.Of. 574 din 30-iul-2008

Decizia 769/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 8 lit. c) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 574 din 30-iul-2008

Decizia 811/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) şi art. 2 alin. (1) din Legea nr. 335/2007 a camerelor de comerţ din România

publicat in M.Of. 574 din 30-iul-2008

Decizia 812/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (9) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

publicat in M.Of. 574 din 30-iul-2008

Decizia 814/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat

publicat in M.Of. 574 din 30-iul-2008

Decizia 815/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, precum şi a prevederilor art. III alin. (1^1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 574 din 30-iul-2008

Decizia 816/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate

publicat in M.Of. 574 din 30-iul-2008

Decizia 817/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate

publicat in M.Of. 574 din 30-iul-2008

Decizia 835/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 154/2007 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum si unele măsuri adiacente

publicat in M.Of. 574 din 30-iul-2008

Decizia XXV/2007 [A] pentru examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la modul de calcul al fracţiunii executate din pedeapsă pentru acordarea liberării condiţionate în cazul condamnaţilor la pedepse mai mari de 10 ani închisoare pentru infracţiuni deosebit de periculoase săvârşite anterior intrării în vigoare a Legii nr. 140/1996

publicat in M.Of. 574 din 30-iul-2008

Decizia XLVIII/2007 [A] pentru examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la modul de aplicare a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 8 lit. c) din Codul de procedură penală în cazul plângerii formulate împotriva rezoluţiei, ordonanţei ori dispoziţiei din rechizitoriu de neîncepere sau de clasare a cauzei

publicat in M.Of. 574 din 30-iul-2008

Decizia LVIII/2007 [A] pentru examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 192 alin. 1 pct. 1 lit. a) şi pct. 2 lit. b) şi c) din Codul de procedură penală, referitoare la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cazul când, partea vătămată fiind minor, plângerea prealabilă a fost introdusă prin reprezentant legal sau cu încuviinţarea acestuia

publicat in M.Of. 574 din 30-iul-2008

Decizia LX/2007 [A] în vederea examinării recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la modul de soluţionare a cererii de revizuire în cazul în care motivul invocat nu se încadrează în cazurile prevăzute expres şi limitativ de art. 394 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 574 din 30-iul-2008