Rasfoire documente

Ordinul 1927/C/2008 privind republicarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 710/C/1995 pentru adoptarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995

publicat in M.Of. 563 din 25-iul-2008

Decizia 606/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 alin. (3) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

publicat in M.Of. 563 din 25-iul-2008

Decizia 740/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47, art. 51 alin. 2, art. 52, art. 386, art. 389, art. 391 şi art. 392 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 563 din 25-iul-2008

Decizia 578/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 37 teza a treia din titlul VI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

publicat in M.Of. 563 din 25-iul-2008

Decizia 618/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 244 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă şi art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

publicat in M.Of. 563 din 25-iul-2008

Decizia 645/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 şi art. 23 din Legea nr. 327/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din serviciile de probaţiune

publicat in M.Of. 563 din 25-iul-2008

Decizia 685/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 237 alin. (3), (4) şi (7) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

publicat in M.Of. 563 din 25-iul-2008

Decizia 687/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 205 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală şi ale art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 563 din 25-iul-2008

Decizia 693/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 156 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 563 din 25-iul-2008

Decizia 730/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 248 şi art. 2481 din Codul penal, precum şi a dispoziţiilor art. 262 pct. 1 lit. a) şi b) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 563 din 25-iul-2008

Decizia 735/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64 alin. 1 lit. a), b), c) şi art. 71 alin. 1 din Codul penal

publicat in M.Of. 563 din 25-iul-2008

Decizia 851/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (1) şi (12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România şi ale art. 3 din Decretul nr. 167/1958 privind prescripţia extinctivă

publicat in M.Of. 563 din 25-iul-2008

Decizia 852/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 92 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

publicat in M.Of. 563 din 25-iul-2008

Decizia 855/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 195 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 563 din 25-iul-2008

Decizia 856/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 563 din 25-iul-2008

Ordinul 1329/2008 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice şi listele cuprinzând substanţele ce pot fi utilizate în compoziţia produselor cosmetice

publicat in M.Of. 563 din 25-iul-2008

Ordinul 2168/2008 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008

publicat in M.Of. 563 din 25-iul-2008

Ordinul 4721/2008 privind structura anului şcolar 2008-2009

publicat in M.Of. 563 din 25-iul-2008

Hotarirea 614/2008 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005

publicat in M.Of. 563 din 25-iul-2008