Rasfoire documente

Ordinul 1303/2008 pentru aprobarea Normelor privind obţinerea specializărilor de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, a Listei specializărilor pentru care se organizează programe de formare pentru asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, precum şi a modelului certificatului de absolvire a programelor de pregătire în vederea obţinerii de specializări

publicat in M.Of. 562 din 25-iul-2008

Ordinul 463/2008 pentru stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II 2008

publicat in M.Of. 562 din 25-iul-2008

Ordinul 464/2008 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II 2008

publicat in M.Of. 562 din 25-iul-2008

Decretul 814/2008 privind încetarea raporturilor de serviciu cu Ministerul Internelor şi Reformei Administrative ale unui chestor general de poliţie

publicat in M.Of. 562 din 25-iul-2008

Decizia 760/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2007 pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

publicat in M.Of. 562 din 25-iul-2008

Decizia 778/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) şi (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 562 din 25-iul-2008

Decizia 737/2008 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 302 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 562 din 25-iul-2008

Decizia 770/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 7 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 562 din 25-iul-2008

Decizia 789/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (1^2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

publicat in M.Of. 562 din 25-iul-2008

Decizia 807/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 720^1 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 562 din 25-iul-2008

Ordinul 125/2008 privind modificarea şi completarea Ordinului directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 318/2005 pentru aprobarea Normei de metrologie legală NML 006-05 ''Contoare de energie termică''

publicat in M.Of. 562 din 25-iul-2008

Ordinul 864/2008 pentru modificarea Instrucţiunilor privind modalităţile de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 535/2008

publicat in M.Of. 562 din 25-iul-2008

Ordinul 2159/2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis ''Ajutor pentru sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii prin acordarea de servicii de consultanţă şi instruire specializată pentru implementarea proiectelor de investiţii în domeniul e-economiei'', aferentă operaţiunilor 3.3.1 ''Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri'' şi 3.3.2 ''Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii on-line pentru afaceri'', domeniul major de intervenţie 3.3 ''Susţinerea e-economiei'', axa prioritară 3 ''Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public'' din cadrul Programului operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice''

publicat in M.Of. 562 din 25-iul-2008

Ordinul 2212/2008 pentru aprobarea precizărilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, referitoare la achiziţionarea documentelor administrative de însoţire, documentelor de însoţire simplificate şi aprobarea notelor de comandă aferente marcajelor utilizate pentru marcarea produselor accizabile

publicat in M.Of. 562 din 25-iul-2008

Ordinul 2228/2008 privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul domeniului major de intervenţie 4.2 ''Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi'', axa prioritară 4 ''Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice'' din cadrul Programului operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice'' (POS CCE) 2007-2013

publicat in M.Of. 562 din 25-iul-2008

Ordinul 2241/2008 pentru aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunii 3.1.4 ''Susţinerea conectării şcolilor la broadband'' din domeniul major de intervenţie 3.1 ''Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor'' şi în cadrul operaţiunilor din domeniul major de intervenţie 3.2 ''Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice'', axa prioritară 3 ''Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public'' din cadrul Programului operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice'' (POS CCE) 2007-2013

publicat in M.Of. 562 din 25-iul-2008

Ordinul 2242/2008 privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor ''Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice'' şi ''Investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus şi filtre pentru instalaţiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate'' în cadrul domeniului major de intervenţie 4.1 ''Energie eficientă şi durabilă (îmbunătăţirea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al mediului)'', axa prioritară 4 ''Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice'' din cadrul Programului operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice'' (POS CCE) 2007-2013

publicat in M.Of. 562 din 25-iul-2008

Decizia 631/2008 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei a Societăţii Comerciale ''Allsigro Broker de Asigurare Reasigurare'' - S.R.L.

publicat in M.Of. 562 din 25-iul-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 455/C/2008 privind aprobarea cererilor de renunţare la cetăţenia română ale unor persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 26 februarie 2008

publicat in M.Of. 562 din 25-iul-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 746/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 16 aprilie 2008

publicat in M.Of. 562 din 25-iul-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.589/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445 din 13 iunie 2008

publicat in M.Of. 562 din 25-iul-2008