Rasfoire documente

Ordinul 794/2008 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR - LCTA ''Licenţierea controlorilor de trafic aerian'', ediţia 1/2008

publicat in M.Of. 561 din 24-iul-2008

Decizia 680/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 386 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 561 din 24-iul-2008

Reglementari din 2008 AERONAUTICE CIVILE ROMÂNE RACR - LCTA ''Licenţierea controlorilor de trafic aerian'', ediţia 1/2008

publicat in M.Of. 561 din 24-iul-2008

Hotarire din 2007 în Cauza Iosif şi alţii împotriva României

publicat in M.Of. 561 din 24-iul-2008

Hotarirea 784/2008 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 244/2007 privind autorităţile competente responsabile cu aplicarea legislaţiei din domeniul protecţiei consumatorilor şi cooperarea dintre autorităţile naţionale în acest domeniu

publicat in M.Of. 561 din 24-iul-2008

Decizia 678/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 140^1 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 561 din 24-iul-2008

Decizia 679/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, precum şi ale art. 264 alin. 3 şi 4, art. 343 alin. 1 şi 2 şi art. 356 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 561 din 24-iul-2008

Decizia 681/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 199, art. 275 şi art. 278 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 561 din 24-iul-2008

Decizia 682/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 385^9, art. 385^11 alin. 4 şi art. 385^13 din Codul de procedură penală, precum şi a dispoziţiilor art. 215 alin. 2 şi 3 din Codul penal

publicat in M.Of. 561 din 24-iul-2008

Ordinul 878/2008 pentru aprobarea Normelor specifice privind componenţa şi modul de lucru ale comisiei de evaluare, termenele de realizare a licitaţiilor, precum şi procedura de soluţionare a contestaţiilor pentru licitaţiile având ca obiect închirierea secţiilor de circulaţie aparţinând infrastructurii feroviare neinteroperabile

publicat in M.Of. 561 din 24-iul-2008