Rasfoire documente

Ordinul 25/2008 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I 2008

publicat in M.Of. 56 din 24-ian-2008

Decizia 1175/2007 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 12, art. 13, art. 21 şi art. 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, ale art. 2, art. 15, art. 17, art. 20, art. 24, art. 32 şi art. 33 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, precum şi ale art. 36 din Hotărârea Guvernului nr. 123/2002

publicat in M.Of. 56 din 24-ian-2008

Hotarirea 65/2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Tulcea de către domnul Simion Lucian-Eduard

publicat in M.Of. 56 din 24-ian-2008

Decretul 203/2008 privind conferirea Ordinului naţional Steaua României în grad de Comandor

publicat in M.Of. 56 din 24-ian-2008

Ordonanta 1/2008 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004

publicat in M.Of. 56 din 24-ian-2008

Hotarirea 63/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru aniversarea la data de 24 ianuarie 2008 a 149 de ani de la Unirea Principatelor Române

publicat in M.Of. 56 din 24-ian-2008

Hotarirea 64/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru judeţul Iaşi

publicat in M.Of. 56 din 24-ian-2008

Hotarirea 66/2008 privind mandatarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'' să pună în executare Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului pronunţată în Cauza Hirschhorn împotriva României

publicat in M.Of. 56 din 24-ian-2008

Decizia 22/2008 privind trecerea domnului Boieru Ioan din funcţia publică de subprefect al judeţului Tulcea în funcţia publică de inspector guvernamental

publicat in M.Of. 56 din 24-ian-2008

Ordinul 2501/2007 privind modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 1.547/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 şi îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului

publicat in M.Of. 56 din 24-ian-2008

Ordinul 64/2008 privind abrogarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.416/2002 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române - RACR-PNPSA - Programul naţional de pregătire în domeniul securităţii aeronautice, ediţia 01/2002

publicat in M.Of. 56 din 24-ian-2008

Lista din 2008 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local al municipiului Târgu Mureş în perioada ianuarie-decembrie 2008 în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 56 din 24-ian-2008

Rectificare din 2008 la Hotărârea Guvernului nr. 627/2000 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Electricitate - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 31 iulie 2000, cu modificările ulterioare

publicat in M.Of. 56 din 24-ian-2008