Rasfoire documente

Decretul 809/2008 privind înfiinţarea Consulatului General al României la Bologna, Republica Italiană

publicat in M.Of. 569 din 29-iul-2008

Decretul 811/2008 privind înfiinţarea Consulatului General al României la Cracovia, Republica Polonă

publicat in M.Of. 569 din 29-iul-2008

Decretul 812/2008 privind înfiinţarea Consulatului General al României la Bilbao, Regatul Spaniei

publicat in M.Of. 569 din 29-iul-2008

Decretul 813/2008 privind înfiinţarea Consulatului României la Ciudad Real, Regatul Spaniei

publicat in M.Of. 569 din 29-iul-2008

Decizia 738/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 161 alin. (5) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

publicat in M.Of. 569 din 29-iul-2008

Decretul 810/2008 privind schimbarea rangului Agenţiei Consulare a României la Trieste, Republica Italiană, în Consulat General

publicat in M.Of. 569 din 29-iul-2008

Decizia 667/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96, 97,103, art. 109 alin. (1) şi ale art. 118 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 569 din 29-iul-2008

Ordinul 1961/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

publicat in M.Of. 569 din 29-iul-2008

Decretul 808/2008 privind înfiinţarea Consulatului General al României la Cosenza, Republica Italiană

publicat in M.Of. 569 din 29-iul-2008

Decretul 815/2008 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a celui de-al doilea amendament, semnat la Bucureşti la 2 iulie 2007, la Acordul de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, pentru finanţarea Proiectului de modernizare şi introducere a taxării pe autostrada Bucureşti-Piteşti, semnat la Bucureşti la 5 august 1996

publicat in M.Of. 569 din 29-iul-2008

Decretul 816/2008 privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învăţământ în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 569 din 29-iul-2008

Decretul 817/2008 privind conferirea Ordinului naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 569 din 29-iul-2008

Decretul 818/2008 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 569 din 29-iul-2008

Decretul 819/2008 privind conferirea unor decoraţii

publicat in M.Of. 569 din 29-iul-2008

Ordinul 1962/C/2008 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane

publicat in M.Of. 569 din 29-iul-2008

Decizia 669/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 569 din 29-iul-2008

Decizia 672/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 140^3 alin. 1 teza finală şi art. 141 alin. 1 teza finală din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 569 din 29-iul-2008

Decizia 674/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 385^10 alin. 2 şi alin. 2^1 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 569 din 29-iul-2008

Decizia 739/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului şi ale art. 195 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 569 din 29-iul-2008

Decizia 741/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1081^ alin. 1 pct. 1 lit. b), art. 108^4 şi art. 108^5 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 569 din 29-iul-2008

Decizia 745/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

publicat in M.Of. 569 din 29-iul-2008

Decizia 746/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (2^4) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 569 din 29-iul-2008

Hotarirea 685/2008 privind aprobarea Programului cercetărilor statistice al Institutului Naţional de Statistică pentru anul 2008

publicat in M.Of. 569 din 29-iul-2008

Normele Metodologice 1557/2008 privind acordarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj de credite în condiţii avantajoase, respectiv fonduri nerambursabile, întreprinderilor mici şi mijlocii, unităţilor cooperatiste, asociaţiilor familiale si persoanelor fizice care desfăşoară în mod independent activităţi economice

publicat in M.Of. 569 din 29-iul-2008

Normele Metodologice 8/2008 privind acordarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj de credite în condiţii avantajoase, respectiv fonduri nerambursabile, întreprinderilor mici şi mijlocii, unităţilor cooperatiste, asociaţiilor familiale si persoanelor fizice care desfăşoară în mod independent activităţi economice

publicat in M.Of. 569 din 29-iul-2008