Rasfoire documente

Ordinul 449/2008 pentru aprobarea modelelor unor formulare, precum şi a caracteristicilor de tipărire, modului de difuzare, utilizare şi de păstrare ale acestora

publicat in M.Of. 568 din 28-iul-2008

Decizia 712/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat

publicat in M.Of. 568 din 28-iul-2008

Decizia 694/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 alin. 1 şi 4 şi art. 613^2 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 568 din 28-iul-2008

Decizia 695/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 111 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 568 din 28-iul-2008

Decizia 696/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 alin. 1 şi 3 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 568 din 28-iul-2008

Decizia 698/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi ale art. II alin. (2) din Legea nr. 262/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 568 din 28-iul-2008

Ordinul 553/2008 privind declararea stării de alertă la nivelul judeţului Iaşi

publicat in M.Of. 568 din 28-iul-2008

Ordinul 554/2008 privind declararea stării de alertă la nivelul judeţului Neamţ

publicat in M.Of. 568 din 28-iul-2008