Rasfoire documente

Ordinul 142/2008 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991 cu privire la regulile generale privind definirea, descrierea şi prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole

publicat in M.Of. 565 din 28-iul-2008

Norma din 2008 de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991 cu privire la regulile generale privind definirea, descrierea şi prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole

publicat in M.Of. 565 din 28-iul-2008

Norma din 2008 de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991 cu privire la regulile generale privind definirea, descrierea şi prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole

publicat in M.Of. 565 din 28-iul-2008

Ordinul 1307/2008 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991 cu privire la regulile generale privind definirea, descrierea şi prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole

publicat in M.Of. 565 din 28-iul-2008

Norma din 2008 de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991 cu privire la regulile generale privind definirea, descrierea şi prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole

publicat in M.Of. 565 din 28-iul-2008

Ordinul 185/2008 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991 cu privire la regulile generale privind definirea, descrierea şi prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole

publicat in M.Of. 565 din 28-iul-2008

Decizia 143/2008 privind modificarea componenţei Comisiei de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici

publicat in M.Of. 565 din 28-iul-2008

Ordinul 1361/2008 privind aprobarea Listei şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2008

publicat in M.Of. 565 din 28-iul-2008

Ordinul 1362/2008 privind suspendarea aplicării Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.296/2008 pentru aprobarea Listei şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2008

publicat in M.Of. 565 din 28-iul-2008

Ordinul 2229/2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat ''Ajutor pentru investiţii realizate de întreprinderile mici şi mijlocii în vederea dezvoltării e-economiei'', aferentă operaţiunilor 3.3.1 ''Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri'' şi 3.3.2 ''Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii on-line pentru afaceri'', domeniul major de intervenţie 3.3 ''Susţinerea e-economiei'', axa prioritară 3 ''Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public'' din cadrul Programului operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice''

publicat in M.Of. 565 din 28-iul-2008

Ordinul 2231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacţionale şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială ''Bursa de Valori Bucureşti'' - S.A.

publicat in M.Of. 565 din 28-iul-2008