Rasfoire documente

Ordinul 1289/2008 privind organizarea şi desfăşurarea reevaluării activităţii managerului spitalului public pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2008

publicat in M.Of. 553 din 22-iul-2008

Metodologie din 2008 privind recrutarea, selecţia, încadrarea şi evaluarea lectorilor români care urmează să predea cursuri de limbă, cultură şi civilizaţie românească la universităţi din străinătate

publicat in M.Of. 553 din 22-iul-2008

Decizia 609/2008 privind revocarea măsurii interzicerii temporare a exercitării activităţii de broker de asigurare a Societăţii Comerciale ''Power Insurance Broker de Asigurare'' - S.R.L.

publicat in M.Of. 553 din 22-iul-2008

Decizia 610/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 108^1 alin. 1 pct. 1 lit. a) şi art. 108^3 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 553 din 22-iul-2008

Decizia 611/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 578 şi art. 720^8 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 553 din 22-iul-2008

Decizia 612/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) şi art. 11 alin. (1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 553 din 22-iul-2008

Decizia 615/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (2), art. 17 lit. e) şi f), art. 20 lit. h), art. 24 alin. (1) şi art. 80 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 553 din 22-iul-2008

Ordinul 458/2008 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 648/2006 privind autorizarea laboratorului în vederea executării de analize pentru îngrăşămintele care circulă pe piaţă, a inspectorilor împuterniciţi să execute controlul, privind aprobarea modelului de legitimaţie, a indicativului ştampilei şi a zonei de exercitare a acestei activităţi

publicat in M.Of. 553 din 22-iul-2008

Ordinul 4653/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind recrutarea, selecţia, încadrarea şi evaluarea lectorilor români care urmează să predea cursuri de limbă, cultură şi civilizaţie românească la universităţi din străinătate

publicat in M.Of. 553 din 22-iul-2008

Decizia LXXVII/2007 [A] privind recursul în interesul legii referitor la aplicabilitatea dispoziţiilor art. 34 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la acordarea primei de concediu de odihnă

publicat in M.Of. 553 din 22-iul-2008

Decizia LXXVIII/2007 [A] privind recursul în interesul legii, referitor la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, modificată prin Legea nr. 246/2006, raportate la dispoziţiile art. 60 alin. (1) şi (2) din Statutul profesiei de consilier juridic, art. 31 şi 117 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, privind admisibilitatea acordării consilierilor juridici, cu statut de funcţionari publici, a prestaţiilor suplimentare în bani, reprezentând clauza de mobilitate şi clauza de confidenţialitate

publicat in M.Of. 553 din 22-iul-2008

Decizia LXXX/2007 [R] privind recursul în interesul legii, declarat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Alba Iulia, cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, coroborate cu prevederile art. 236 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, modificată şi completată

publicat in M.Of. 553 din 22-iul-2008