Rasfoire documente

Ordinul 5688/2008 pentru modificarea anexei la Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 9.710/2006 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalităţi vamale cu produse strategice

publicat in M.Of. 552 din 22-iul-2008

Norma 16/2008 privind sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2008 a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

publicat in M.Of. 552 din 22-iul-2008

Hotarirea 775/2008 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora

publicat in M.Of. 552 din 22-iul-2008

Hotarirea 757/2008 pentru aprobarea acordării biletelor de tratament balnear, în mod gratuit, salariaţilor care lucrează în mediu radioactiv - zonele I şi II de expunere la radiaţii, la prospectarea, explorarea, exploatarea, prepararea minereului de uraniu, precum şi la conservarea şi închiderea perimetrelor miniere

publicat in M.Of. 552 din 22-iul-2008

Hotarirea 758/2008 pentru completarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 22/2004 privind trimiterea în misiune permanentă în străinătate a personalului din Ministerul Apărării

publicat in M.Of. 552 din 22-iul-2008

Hotarirea 759/2008 privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Vaslui din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

publicat in M.Of. 552 din 22-iul-2008

Hotarirea 763/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor

publicat in M.Of. 552 din 22-iul-2008

Hotarirea 764/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Mehedinţi în domeniul privat al comunei Burila Mare şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Burila Mare

publicat in M.Of. 552 din 22-iul-2008

Hotarirea 765/2008 privind darea în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, pentru Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba, a unor imobile situate în judeţul Alba şi înscrierea acestora în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 552 din 22-iul-2008

Hotarirea 766/2008 privind trecerea unei construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

publicat in M.Of. 552 din 22-iul-2008

Hotarirea 774/2008 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'' în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru Teatrul Naţional de Operetă ''Ion Dacian''

publicat in M.Of. 552 din 22-iul-2008

Hotarirea 777/2008 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.577/2004 privind desemnarea reprezentanţilor părţii române în Comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană

publicat in M.Of. 552 din 22-iul-2008

Hotarirea 29/2008 pentru aprobarea Normei nr. 16/2008 privind sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2008 a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

publicat in M.Of. 552 din 22-iul-2008

Rectificare din 2008 la Decizia Curţii Constituţionale nr. 857 din 9 iulie 2008 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind completarea art. 28 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 16 iulie 2008

publicat in M.Of. 552 din 22-iul-2008