Rasfoire documente

Decizia 582/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe

publicat in M.Of. 550 din 21-iul-2008

Ordinul 89/2008 privind aprobarea Regulamentului nr. 6/2008 pentru modificarea Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 16/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat organizată ca piaţă reglementată

publicat in M.Of. 550 din 21-iul-2008

Regulamentul 6/2008 pentru modificarea Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 16/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat organizată ca piaţă reglementată

publicat in M.Of. 550 din 21-iul-2008

Ordinul 1862/C/2008 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

publicat in M.Of. 550 din 21-iul-2008

Decizia 576/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 550 din 21-iul-2008

Decizia 579/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 pct. 1 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

publicat in M.Of. 550 din 21-iul-2008

Decizia 583/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

publicat in M.Of. 550 din 21-iul-2008

Decizia 614/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 108 alin. 4, art. 268 alin. 3 şi art. 723 alin. 1 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 550 din 21-iul-2008

Ordinul 127/2008 privind modificarea şi completarea Normei de metrologie legală NML 005-05 ''Contoare de energie electrică activă'', aprobată prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 288/2005

publicat in M.Of. 550 din 21-iul-2008

Ordinul 459/2008 pentru modificarea anexei nr. 3a) la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 849/2004 privind aprobarea modelelor de cereri de autorizare pentru activitatea de clasificare a carcaselor, a modelelor formularelor-tip pentru atestatul de clasificator şi pentru autorizaţia de clasificare şi a modelelor rapoartelor de clasificare şi registrului agenţiilor de clasificare

publicat in M.Of. 550 din 21-iul-2008