Rasfoire documente

Legea 158/2008 privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă

publicat in M.Of. 559 din 24-iul-2008

Decizia 677/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h^1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi ale art. II alin. (1) din Legea nr. 249/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

publicat in M.Of. 559 din 24-iul-2008

Decretul 792/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 559 din 24-iul-2008

Decretul 793/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 559 din 24-iul-2008

Decretul 794/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 559 din 24-iul-2008

Decretul 795/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 559 din 24-iul-2008

Decretul 796/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 559 din 24-iul-2008

Decretul 797/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 559 din 24-iul-2008

Decretul 789/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 559 din 24-iul-2008

Decretul 790/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 559 din 24-iul-2008

Decretul 791/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 559 din 24-iul-2008

Decretul 767/2008 pentru promulgarea Legii privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă

publicat in M.Of. 559 din 24-iul-2008

Decretul 788/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 559 din 24-iul-2008

Decretul 798/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 559 din 24-iul-2008

Decretul 799/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 559 din 24-iul-2008

Decretul 800/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 559 din 24-iul-2008

Decretul 801/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 559 din 24-iul-2008

Decretul 802/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 559 din 24-iul-2008

Decretul 803/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 559 din 24-iul-2008

Decretul 804/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 559 din 24-iul-2008

Decretul 805/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 559 din 24-iul-2008

Decretul 806/2008 privind numirea în funcţia de procuror a unui judecător

publicat in M.Of. 559 din 24-iul-2008

Decretul 807/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 559 din 24-iul-2008

Decizia 648/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006

publicat in M.Of. 559 din 24-iul-2008

Decizia 664/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (1^2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

publicat in M.Of. 559 din 24-iul-2008

Decizia 670/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 108 alin. (1) lit. a) şi b) şi art. 110 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic

publicat in M.Of. 559 din 24-iul-2008

Decizia 673/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

publicat in M.Of. 559 din 24-iul-2008

Decizia 683/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 194 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

publicat in M.Of. 559 din 24-iul-2008

Decizia 684/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

publicat in M.Of. 559 din 24-iul-2008

Decizia 830/2008 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 60 din titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

publicat in M.Of. 559 din 24-iul-2008

Ordonanta 19/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

publicat in M.Of. 559 din 24-iul-2008

Hotarirea 782/2008 privind transmiterea unor bunuri aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Călăraşi în administrarea inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Călăraşi, precum şi pentru includerea în domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Călăraşi a unui imobil

publicat in M.Of. 559 din 24-iul-2008