Rasfoire documente

Intelegere din 2008 între Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului din România şi Ministerul Învăţământului, Tineretului şi Sportului al Republicii Cehe privind colaborarea în domeniul învăţământului

publicat in M.Of. 558 din 23-iul-2008

Decretul 771/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 558 din 23-iul-2008

Decretul 772/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 558 din 23-iul-2008

Decretul 774/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 558 din 23-iul-2008

Decretul 781/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 558 din 23-iul-2008

Ordinul 2200/2008 privind stabilirea procedurii de selecţie a instituţiei/instituţiilor de credit la care Ministerul Economiei şi Finanţelor va deschide conturi de corespondent în valută

publicat in M.Of. 558 din 23-iul-2008

Decretul 777/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 558 din 23-iul-2008

Decretul 778/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 558 din 23-iul-2008

Decretul 779/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 558 din 23-iul-2008

Decretul 780/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 558 din 23-iul-2008

Decretul 782/2008 privind numirea în funcţia de procuror a unui judecător

publicat in M.Of. 558 din 23-iul-2008

Decretul 776/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 558 din 23-iul-2008

Decretul 773/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 558 din 23-iul-2008

Decretul 775/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 558 din 23-iul-2008

Decretul 783/2008 privind numirea în funcţia de procuror a unui judecător

publicat in M.Of. 558 din 23-iul-2008

Decretul 784/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 558 din 23-iul-2008

Decizia 884/2008 [A] privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8^1-8^5 de la articolul unic pct. 19 (art. 53 pct. 5) din Legea nr. 442/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului si consolidarea unor privatizări

publicat in M.Of. 558 din 23-iul-2008

Hotarirea 698/2008 pentru aprobarea Înţelegerii dintre Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului din România şi Ministerul învăţământului, Tineretului şi Sportului al Republicii Cehe privind colaborarea în domeniul învăţământului, semnată la Praga la 22 ianuarie 2008

publicat in M.Of. 558 din 23-iul-2008

Hotarirea 745/2008 privind trecerea Regiei Autonome ''Multiproduct'' din coordonarea Ministerului Justiţiei în administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 558 din 23-iul-2008

Hotarirea 781/2008 privind aprobarea realizării de către Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, a reţelei securizate de comunicaţii de arie extinsă pentru Jandarmeria Română

publicat in M.Of. 558 din 23-iul-2008

Ordinul 2139/2008 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 488/2006 privind recunoaşterea organismelor de inspecţie tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei, amplasate pe containerele mobile

publicat in M.Of. 558 din 23-iul-2008