Rasfoire documente

Decretul 785/2008 privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv

publicat in M.Of. 555 din 23-iul-2008

Decizia 627/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 108^5 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 555 din 23-iul-2008

Decizia 630/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 244^1 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 555 din 23-iul-2008

Decizia 652/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 555 din 23-iul-2008

Decizia 656/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 405 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 555 din 23-iul-2008

Decizia 665/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 167 alin. 1, 2, 3 şi 4 şi art. 169 alin. 1 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 555 din 23-iul-2008

Decizia 666/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 şi art. 116 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 555 din 23-iul-2008

Decizia 11/2008 privind încetarea concesiunii miniere pentru exploatarea resurselor/rezervelor de nisip şi pietriş din perimetrul Oniceni I, judeţul Suceava

publicat in M.Of. 555 din 23-iul-2008

Decretul 765/2008 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de stabilizare şi de asociere dintre Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Muntenegru, pe de altă parte, semnat la Podgorica la 15 octombrie 2007

publicat in M.Of. 555 din 23-iul-2008

Decretul 768/2008 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării şi trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

publicat in M.Of. 555 din 23-iul-2008

Decretul 769/2008 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării şi trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

publicat in M.Of. 555 din 23-iul-2008

Decretul 770/2008 privind înfiinţarea Consulatului României la Zaragoza, Regatul Spaniei

publicat in M.Of. 555 din 23-iul-2008

Decretul 786/2008 privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv

publicat in M.Of. 555 din 23-iul-2008

Decretul 787/2008 privind conferirea Ordinului naţional Serviciul Credincios în grad de Ofiţer

publicat in M.Of. 555 din 23-iul-2008

Decizia 628/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 alin. 1 teza întâi şi alin. 3 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 555 din 23-iul-2008

Decizia 632/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 alin. (3) şi art. 54 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi ale art. 176 şi 497 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 555 din 23-iul-2008

Decizia 655/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 217 alin. 4 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 555 din 23-iul-2008

Decizia 657/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 555 din 23-iul-2008

Hotarirea 746/2008 privind includerea unui imobil în inventarul bunurilor din domeniul public al statului şi trecerea acestuia din administrarea Tribunalului Constanţa în administrarea Curţii de Apel Constanţa

publicat in M.Of. 555 din 23-iul-2008

Hotarirea 776/2008 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora

publicat in M.Of. 555 din 23-iul-2008

Hotarirea 778/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri judeţene situate în judeţul Iaşi

publicat in M.Of. 555 din 23-iul-2008

Hotarirea 779/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor judeţene a unor drumuri comunale, precum şi modificarea lungimii unor drumuri comunale existente, situate în judeţul Argeş

publicat in M.Of. 555 din 23-iul-2008

Hotarirea 783/2008 privind plata contribuţiei României pe anul 2008 la Fondul comun al Conferinţei miniştrilor tineretului şi sportului din ţările având limba franceză în comun

publicat in M.Of. 555 din 23-iul-2008

Hotarirea 785/2008 pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale

publicat in M.Of. 555 din 23-iul-2008

Decizia 12/2008 privind încetarea concesiunii miniere pentru exploatarea resurselor/rezervelor de nisip şi pietriş din perimetrul Bilieşti Nord, judeţul Vrancea

publicat in M.Of. 555 din 23-iul-2008

Decizia 13/2008 privind încetarea concesiunii miniere pentru explorarea resurselor/rezervelor de nisip şi pietriş din perimetrul Cicir Mândruloc, judeţul Arad

publicat in M.Of. 555 din 23-iul-2008

Ordinul 534/2008 privind alocarea sumelor în vederea compensării creşterilor neprevizionate ale preţurilor combustibililor utilizaţi pentru producerea energiei termice furnizate populaţiei în sistem centralizat, conform Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006

publicat in M.Of. 555 din 23-iul-2008