Rasfoire documente

Hotarirea 683/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică

publicat in M.Of. 542 din 17-iul-2008

Norme Metodologice din 2008 de aplicare a prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică

publicat in M.Of. 542 din 17-iul-2008

Decizia XVIII/2007 [A] privind examinarea recursului în interesul legii, referitor la aplicarea dispoziţiilor art. 37 lit. b), în concurs cu cele ale art. 37 lit. a) din Codul penal, atunci când prima condamnare a fost avută în vedere ca prim termen al recidivei postexecutorii în cauza care atrage aplicarea art. 37 lit. a) din acelaşi cod

publicat in M.Of. 542 din 17-iul-2008

Decizia XVI/2007 [A] privind examinarea recursului în interesul legii referitor la raportul dintre infracţiunile de proxenetism prevăzută în art. 329 din Codul penal şi de trafic de persoane prevăzută în art. 12 din Legea nr. 678/2001, respectiv, dacă sunt în concurs real sau ideal

publicat in M.Of. 542 din 17-iul-2008

Decizia XVII/2007 [A] privind examinarea recursului în interesul legii, referitor la admisibilitatea căii extraordinare de atac a revizuirii împotriva hotărârilor judecătoreşti definitive, pronunţate în temeiul art. 278^1 alin. 8 lit. a) şi b) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 542 din 17-iul-2008

Circulara 21/2008 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24 iunie - 23 iulie 2008

publicat in M.Of. 542 din 17-iul-2008