Rasfoire documente

Decizia 1172/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 alin. (1), ale art. 99 alin. (1) pct. 8 şi ale art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 54 din 23-ian-2008

Decizia 1176/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 54 din 23-ian-2008

Decizia 1195/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. (2) şi ale art. 93 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea

publicat in M.Of. 54 din 23-ian-2008

Decizia 1173/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului

publicat in M.Of. 54 din 23-ian-2008

Decizia 1174/2007 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi ale art. 581 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 54 din 23-ian-2008

Decizia 1178/2007 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 969, art. 970, art. 977, art. 978, art. 979, art. 982 şi art. 984 din Codul civil şi ale art. 4 alin. (1) din Legea nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale

publicat in M.Of. 54 din 23-ian-2008

Decizia 1179/2007 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 53 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, art. 30 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 şi ale art. 3 din Titlul X ''Circulaţia juridică a terenurilor'' al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

publicat in M.Of. 54 din 23-ian-2008

Decizia 1184/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 54 din 23-ian-2008

Decizia 1193/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77, art. 164 alin. (3), art. 165, art. 180 alin. (1) şi ale art. 198 liniuţa a şaptea, precum şi cele ale Capitolului IX ''Dispoziţii tranzitorii'' din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

publicat in M.Of. 54 din 23-ian-2008