Rasfoire documente

Hotarirea 729/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unui drum situat în judeţul Satu Mare

publicat in M.Of. 545 din 18-iul-2008

Protocol de Cooperare din 2006 între Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei din România şi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale din Republica Portugheză

publicat in M.Of. 545 din 18-iul-2008

Hotarirea 728/2008 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora

publicat in M.Of. 545 din 18-iul-2008

Hotarirea 730/2008 privind darea în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative a unei părţi dintr-un imobil, aflată în domeniul public al statului

publicat in M.Of. 545 din 18-iul-2008

Hotarirea 731/2008 pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei din România şi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale din Republica Portugheză, semnat la Bucureşti la 1 august 2006

publicat in M.Of. 545 din 18-iul-2008

Hotarirea 733/2008 pentru aprobarea mandatului privind realizarea procesului de privatizare a unor societăţi comerciale din turism la care Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale deţine acţiuni, în numele statului, prin ofertă publică secundară

publicat in M.Of. 545 din 18-iul-2008

Hotarirea 734/2008 pentru completarea anexei nr. 57 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani

publicat in M.Of. 545 din 18-iul-2008

Hotarirea 737/2008 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 507/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Autostrada Bucureşti-Braşov km 0+000-173+300''

publicat in M.Of. 545 din 18-iul-2008

Hotarirea 738/2008 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea finanţării, elaborării şi actualizării documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism pentru zonele cu monumente istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial

publicat in M.Of. 545 din 18-iul-2008

Decizia LXXIV/2007 [A] privind recursul în interesul legii referitor la stabilirea modului de aplicare a pedepselor accesorii prevăzute în art. 64 lit. a)-c) din Codul penal

publicat in M.Of. 545 din 18-iul-2008

Decizia LXXV/2007 [A] privind recursul în interesul legii, referitor la compunerea termenului de încercare al suspendării sub supraveghere a executării pedepsei aplicate minorului, conform dispoziţiilor art. 110 sau ale art. 862 din Codul penal

publicat in M.Of. 545 din 18-iul-2008

Decizia LXXVI/2007 [A] privind recursul în interesul legii, referitor la aplicarea dispoziţiilor art. 145 şi 1451 din Codul de procedură penală, în cazul măsurilor preventive constând în obligarea de a nu părăsi localitatea sau ţara, luate sau prelungite în cursul urmăririi penale, ulterior sesizării instanţei

publicat in M.Of. 545 din 18-iul-2008