Rasfoire documente

Ordinul 1706/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 533 din 15-iul-2008

Ordinul 1889/C/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 533 din 15-iul-2008

Legea 141/2008 pentru modificarea art. 4 lit. a) pct. 1 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării

publicat in M.Of. 533 din 15-iul-2008

Ordinul 2125/2008 pentru numirea Comisiei de soluţionare a solicitărilor privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor izolaţi

publicat in M.Of. 533 din 15-iul-2008

Ordinul 1297/2008 pentru aprobarea Listei şi preţurilor de decontare ale materialelor sanitare care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2008

publicat in M.Of. 533 din 15-iul-2008

Ordinul 1860/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

publicat in M.Of. 533 din 15-iul-2008

Hotarirea 732/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013

publicat in M.Of. 533 din 15-iul-2008

Decretul 747/2008 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 4 lit. a) pct. 1 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării

publicat in M.Of. 533 din 15-iul-2008

Legea 147/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/2007 pentru modificarea alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice ''Electrica Moldova''- S.A. şi ''Electrica Oltenia'' - S.A.

publicat in M.Of. 533 din 15-iul-2008

Decretul 753/2008 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/2007 pentru modificarea alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice ''Electrica Moldova''- S.A. şi ''Electrica Oltenia'' - S.A.

publicat in M.Of. 533 din 15-iul-2008

Decizia 602/2008 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 alin. (3), (4), (7), (8) şi (9) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

publicat in M.Of. 533 din 15-iul-2008

Decizia 603/2008 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 13 al Legii nr. 400/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 18/1991, republicată

publicat in M.Of. 533 din 15-iul-2008

Ordinul 113/2008 pentru numirea Comisiei de soluţionare a solicitărilor privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor izolaţi

publicat in M.Of. 533 din 15-iul-2008

Ordinul 871/2008 privind abrogarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.941/2005 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române referitoare la limitări privind timpul de muncă şi de odihnă pentru personalul aeronautic civil navigant/RACR-LTMO, ediţia 1/2005

publicat in M.Of. 533 din 15-iul-2008

Actul din 2008 - COMPLETAREA LISTEI partidelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus până la data de 30 iunie 2008 raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (1^1) din Legea nr. 334/2006, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 1 iulie 2008

publicat in M.Of. 533 din 15-iul-2008