Rasfoire documente

Norma din 2008 DE METROLOGIE LEGALĂ NML 052-08 ''Instalaţii de măsurare a vitezei vehiculelor feroviare''

publicat in M.Of. 539 din 17-iul-2008

Decizia 142/2008 privind trecerea domnului Curduman Vasile din funcţia publică de subprefect al judeţului Galaţi în funcţia publică de inspector guvernamental

publicat in M.Of. 539 din 17-iul-2008

Decizia 133/2008 privind avizarea constituirii şi funcţionării organismului de gestiune colectivă AGICOA ROMÂNIA

publicat in M.Of. 539 din 17-iul-2008

Hotarirea 754/2008 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 170/2008 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2008-2009

publicat in M.Of. 539 din 17-iul-2008

Hotarirea 755/2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Galaţi de către doamna Sighinaş-Crista Marcela Doina

publicat in M.Of. 539 din 17-iul-2008

Ordinul 124/2008 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 052-08 ''Instalaţii de măsurare a vitezei vehiculelor feroviare''

publicat in M.Of. 539 din 17-iul-2008

Ordinul 1057/2008 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de disciplină din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 71/2008

publicat in M.Of. 539 din 17-iul-2008

Ordinul 2377/2008 privind clasarea în grupa A a imobilului ''Tribunalul Sibiu'', Bd. Victoriei nr. 11, municipiul Sibiu, judeţul Sibiu

publicat in M.Of. 539 din 17-iul-2008

Ordinul 2378/2008 privind clasarea în grupa A a Sitului arheologic ''Băile Figa'' din oraşul Beclean, judeţul Bistriţa-Năsăud

publicat in M.Of. 539 din 17-iul-2008

Ordinul 2379/2008 privind clasarea în categoria ansamblu, grupa B, a ''Liniei ferate industriale cu ecartament îngust Brad-Crişcior'', judeţul Hunedoara

publicat in M.Of. 539 din 17-iul-2008

Ordinul 2385/2008 privind radierea din Lista monumentelor istorice a imobilului Întreprinderea de mătase ''Select'' din Calea Dudeşti nr. 186, sectorul 3, Bucureşti

publicat in M.Of. 539 din 17-iul-2008

Decizia LXVIII/2007 [A] privind examinarea recursului în interesul legii referitor la calea de atac ce poate fi exercitată împotriva hotărârilor pronunţate în temeiul art. 285 teza I din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 539 din 17-iul-2008

Decizia LXIX/2007 [A] privind examinarea recursului în interesul legii, referitor la compunerea completului de judecată care soluţionează declaraţia de abţinere sau cererea de recuzare, în raport cu faza procesuală în care acestea au fost formulate

publicat in M.Of. 539 din 17-iul-2008

Decizia LXX/2007 [A] privind examinarea recursului în interesul legii referitor la posibilitatea contopirii de către instanţele de control judiciar a pedepsei aplicate pentru infracţiunea care a făcut obiectul judecăţii cu pedepse aplicate infracţiunilor concurente pentru care infractorul a fost condamnat definitiv, în cazul în care contopirea nu a fost efectuată mai întâi de către instanţa de fond

publicat in M.Of. 539 din 17-iul-2008

Decizia LXXI/2007 [A] privind examinarea recursului în interesul legii referitor la stabilirea competenţei de soluţionare a plângerii formulată în temeiul art. 168 din Codul de procedură penală, când cauza se află în cursul urmăririi penale

publicat in M.Of. 539 din 17-iul-2008