Rasfoire documente

Decizia 569/2008 [A/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

publicat in M.Of. 537 din 16-iul-2008

Decizia LXIV/2007 [A] pentru examinarea recursului în interesul legii, cu privire la aplicabilitatea dispoziţiilor art. 171 alin. 3 din Codul de procedură penală, în cauzele care au ca obiect plângerile formulate în condiţiile art. 278^1 din acelaşi cod

publicat in M.Of. 537 din 16-iul-2008

Decizia 819/2008 [A/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1, art. 2 alin. (1)-(3), art. 6 şi art. 27 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

publicat in M.Of. 537 din 16-iul-2008

Decizia 755/2008 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 288/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei

publicat in M.Of. 537 din 16-iul-2008

Decizia 818/2008 [A/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1, art. 2 alin. (3) şi art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

publicat in M.Of. 537 din 16-iul-2008

Decizia 820/2008 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1, art. 2 alin. (3) şi art. 27 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

publicat in M.Of. 537 din 16-iul-2008

Decizia 821/2008 [A/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1, art. 2 alin. (1), (3) şi (11) şi art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

publicat in M.Of. 537 din 16-iul-2008

Ordinul 1891/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

publicat in M.Of. 537 din 16-iul-2008

Decizia LXV/2007 [A] pentru examinarea recursului în interesul legii, cu privire la durata maximă a măsurii arestării preventive ce poate fi dispusă în cazul reluării urmăririi penale după restituirea cauzei la procuror cu menţinerea acestei măsuri, în temeiul art. 332 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 537 din 16-iul-2008

Decizia LXVI/2007 [A] pentru examinarea recursului în interesul legii, cu privire la înţelesul sintagmei ''vătămarea integrităţii corporale ori sănătăţii uneia sau mai multor persoane'', conţinută în dispoziţiile art. 89 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată

publicat in M.Of. 537 din 16-iul-2008

Decizia LXVII/2007 [A] pentru examinarea recursului în interesul legii, cu privire la stabilirea momentului îndeplinirii cumulative a tuturor condiţiilor prevăzute de lege pentru admiterea cererii de liberare condiţionată

publicat in M.Of. 537 din 16-iul-2008