Rasfoire documente

Instructiuni din 2008 de completare a documentului administrativ de însoţire (DAI), utilizând aplicaţia RO-DAI de urmărire a mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv

publicat in M.Of. 535 din 16-iul-2008

Reguli din 2008 de completare a rubricilor din e-DAI

publicat in M.Of. 535 din 16-iul-2008

Decizia 768/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19, 21, 23, 24 şi 34 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

publicat in M.Of. 535 din 16-iul-2008

Ordinul 828/2008 privind organizarea celei de-a doua sesiuni de depunere a cererilor de finanţare pentru anul 2008 în cadrul Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, instituit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2007

publicat in M.Of. 535 din 16-iul-2008

Decizia 759/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) şi (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1), precum şi art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

publicat in M.Of. 535 din 16-iul-2008

Decizia 857/2008 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind completarea art. 28 din Legea audiovizualului nr. 504/2002

publicat in M.Of. 535 din 16-iul-2008

Ordinul 442/2008 privind modificarea poziţiilor 30 şi 36 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agenţiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine

publicat in M.Of. 535 din 16-iul-2008

Ordinul 446/2008 privind modificarea anexei N la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activităţile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, precum şi condiţiile de eligibilitate

publicat in M.Of. 535 din 16-iul-2008

Ordinul 1036/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor de completare a documentului administrativ de însoţire (DAI), utilizând aplicaţia RO-DAI de urmărire a mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv

publicat in M.Of. 535 din 16-iul-2008

Ordinul 2083/2008 pentru modificarea Statutului CEC BANK - S.A., aprobat prin Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 425/2008

publicat in M.Of. 535 din 16-iul-2008

Ordinul 2376/2008 privind clasarea în grupa B a imobilului ''Spitalul CFR'', str. C-tin Noica nr. 20, municipiul Sibiu, judeţul Sibiu

publicat in M.Of. 535 din 16-iul-2008