Rasfoire documente

Regulament din 2008 privind înfiinţarea şi funcţionarea centrelor de consultanţă şi informare a consumatorilor, precum şi modul de constituire a surselor de finanţare a acestora

publicat in M.Of. 521 din 10-iul-2008

Ordinul 831/2008 pentru aprobarea măsurilor necesare în vederea organizării auditului siguranţei aviaţiei, care va fi efectuat de Organizaţia Aviaţiei Civile internaţionale (OACI), în perioada 23 martie 2009-1 aprilie 2009

publicat in M.Of. 521 din 10-iul-2008

Ordinul 451/2008 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România

publicat in M.Of. 521 din 10-iul-2008

Hotarirea 700/2008 privind aprobarea bilanţului general la Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie al bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2007

publicat in M.Of. 521 din 10-iul-2008

Hotarirea 702/2008 privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor judeţene a unor drumuri şi sectoare de drumuri locale, completarea traseului şi lungimii unor drumuri judeţene clasate, încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri locale, precum şi modificarea lungimii unor drumuri judeţene şi comunale, situate în judeţul Braşov

publicat in M.Of. 521 din 10-iul-2008

Hotarirea 703/2008 pentru completarea anexei nr. 37 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 521 din 10-iul-2008

Hotarirea 704/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative - inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dolj în domeniul public al comunei Cetate şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Cetate, judeţul Dolj

publicat in M.Of. 521 din 10-iul-2008

Hotarirea 705/2008 pentru modificarea art. 7 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare - dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-2013

publicat in M.Of. 521 din 10-iul-2008

Hotarirea 712/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind înfiinţarea şi funcţionarea centrelor de consultanţă şi informare a consumatorilor, precum şi modul de constituire a surselor de finanţare a acestora

publicat in M.Of. 521 din 10-iul-2008

Hotarirea 713/2008 pentru aprobarea cofinanţării proiectului ROE/011/07 ''Sistem de management de date pentru situri contaminate - Botoşani, România'', aprobat în cadrul Programului de cooperare dintre Guvernul Flandrei şi Europa Centrală şi de Est - etapa 2007

publicat in M.Of. 521 din 10-iul-2008

Ordinul 397/2008 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România

publicat in M.Of. 521 din 10-iul-2008

Ordinul 519/2008 privind modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.134/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste

publicat in M.Of. 521 din 10-iul-2008

Ordinul 533/2008 pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 130/2004 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale ''Sema Parc'' - S.A.

publicat in M.Of. 521 din 10-iul-2008