Rasfoire documente

Decizia 533/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 22 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

publicat in M.Of. 528 din 14-iul-2008

Decizia 535/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România

publicat in M.Of. 528 din 14-iul-2008

Decizia 536/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 528 din 14-iul-2008

Decizia 537/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil

publicat in M.Of. 528 din 14-iul-2008

Decizia 577/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1, 4 şi 12 din Legea nr. 190/2004 privind stimularea privatizării şi dezvoltării societăţilor comerciale din domeniul agriculturii şi a prevederilor art. II alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2005 privind abrogarea dispoziţiilor legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare restante

publicat in M.Of. 528 din 14-iul-2008

Decizia 581/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1309 din Codul civil

publicat in M.Of. 528 din 14-iul-2008

Decizia 702/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. II alin. (2) şi ale art. III din Legea nr. 262/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 528 din 14-iul-2008