Rasfoire documente

Acord din 2008 DE COLABORARE între Ministerul Economiei şi Finanţelor din România şi Ministerul Industriei şi Energeticii din Republica Azerbaidjan

publicat in M.Of. 527 din 14-iul-2008

Instructiuni din 2008 privind instituirea serviciului ''Plicul cu idei''

publicat in M.Of. 527 din 14-iul-2008

Ordinul 1254/2008 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu

publicat in M.Of. 527 din 14-iul-2008

Regulamentul 9/2008 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului

publicat in M.Of. 527 din 14-iul-2008

Ordinul 63/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind instituirea serviciului Plicul cu idei

publicat in M.Of. 527 din 14-iul-2008

Hotarirea 721/2008 privind încetarea raportului de serviciu al domnului Olaru Neculai, subprefect al judeţului Bacău, prin acordul părţilor

publicat in M.Of. 527 din 14-iul-2008

Hotarirea 722/2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bacău de către domnul Scripăţ Constantin

publicat in M.Of. 527 din 14-iul-2008

Hotarirea 723/2008 privind trecerea domnului Munteanu Codrin Dumitru din funcţia publică de subprefect al judeţului Covasna în funcţia publică de subprefect al municipiului Bucureşti

publicat in M.Of. 527 din 14-iul-2008

Hotarirea 724/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008

publicat in M.Of. 527 din 14-iul-2008

Hotarirea 725/2008 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 266/2008 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2008

publicat in M.Of. 527 din 14-iul-2008

Hotarirea 726/2008 pentru aprobarea Acordului de colaborare dintre Ministerul Economiei şi Finanţelor din România şi Ministerul Industriei şi Energeticii din Republica Azerbaidjan, semnat la Bucureşti la 12 martie 2008

publicat in M.Of. 527 din 14-iul-2008

Decizia 139/2008 privind trecerea doamnei Coruţ Cristina-Ecaterina din funcţia publică de subprefect al municipiului Bucureşti în funcţia publică de inspector guvernamental

publicat in M.Of. 527 din 14-iul-2008

Decizia 140/2008 pentru numirea domnului Adrian Toader în funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale

publicat in M.Of. 527 din 14-iul-2008

Ordinul 1255/2008 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.038/2008 privind aprobarea tarifelor şi valoarea cotizaţiei de menţinere în vigoare a autorizaţiei de punere pe piaţă practicate de Agenţia Naţională a Medicamentului

publicat in M.Of. 527 din 14-iul-2008

Ordinul 1278/2008 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice

publicat in M.Of. 527 din 14-iul-2008

Circulara 20/2008 privind realizarea şi punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede dedicate aniversării a 500 de ani de la realizarea primelor tipărituri de pe teritoriul românesc, la Mănăstirea Dealu

publicat in M.Of. 527 din 14-iul-2008