Rasfoire documente

Decizia 707/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 526 din 11-iul-2008

Decizia 711/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 3 teza finală din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 526 din 11-iul-2008

Decizia 530/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 44 lit. i) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă şi ale art. 4 alin. (2) lit. l) din Ordonanţa Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice

publicat in M.Of. 526 din 11-iul-2008

Decizia 531/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1169 din Codul civil

publicat in M.Of. 526 din 11-iul-2008

Decizia 532/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 526 din 11-iul-2008

Decizia 631/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 526 din 11-iul-2008

Decizia 704/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 alin. (1), precum şi ale art. 60 alin. (1) lit. d) şi f), alin. (2) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

publicat in M.Of. 526 din 11-iul-2008

Decizia 705/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (8), art. 26 alin. (10), art. 38 alin. (9) şi art. 74 alin. (8) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

publicat in M.Of. 526 din 11-iul-2008

Decizia 708/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 171 alin. 3 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 526 din 11-iul-2008

Decizia 713/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

publicat in M.Of. 526 din 11-iul-2008