Rasfoire documente

Hotarirea 714/2008 privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate şi de panificaţie acordate pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore şi pentru aprobarea conţinutului/specificaţiilor tehnice ale caietului de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate şi de panificaţie pentru elevi şi preşcolari

publicat in M.Of. 511 din 08-iul-2008

Norme Metodologice din 2008 de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor

publicat in M.Of. 511 din 08-iul-2008

Procedura din 2008 pentru acreditarea societăţilor de audit organizatoare de cursuri de pregătire profesională

publicat in M.Of. 511 din 08-iul-2008

Procedura din 2008 de acreditare a formatorilor Camerei Auditorilor Financiari din România

publicat in M.Of. 511 din 08-iul-2008

Norme Metodologice din 2008 de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor

publicat in M.Of. 511 din 08-iul-2008

Hotarirea 699/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unui sector de drum situat în comuna Derna, judeţul Bihor

publicat in M.Of. 511 din 08-iul-2008

Decizia 134/2008 privind revocarea din funcţia de membru în cadrul Comisiei Centrate pentru Stabilirea Despăgubirilor a doamnei Ionela Mihaela Bărbulescu şi pentru numirea în această funcţie a domnului Theodor Cătălin Nicolescu în cadrul aceleiaşi comisii

publicat in M.Of. 511 din 08-iul-2008

Hotarirea 701/2008 privind preluarea unui drum comunal din domeniul public al comunei Mirşid şi din administrarea Consiliului Local al Comunei Mirşid, judeţul Sălaj, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor naţionale

publicat in M.Of. 511 din 08-iul-2008

Hotarirea 706/2008 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, pentru Administraţia Naţională de Meteorologie

publicat in M.Of. 511 din 08-iul-2008

Hotarirea 659/2008 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006

publicat in M.Of. 511 din 08-iul-2008

Hotarirea 707/2008 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoare Bucureşti

publicat in M.Of. 511 din 08-iul-2008

Hotarirea 711/2008 pentru aprobarea unor norme speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică în cazul obiectivului de investiţii ''Pasaj pe şoseaua Pipera Tunari'', finanţat în cadrul Programului naţional PHARE 2004 ''Coeziune economică şi socială''

publicat in M.Of. 511 din 08-iul-2008

Decizia 135/2008 privind constatarea suspendării de drept a domnului Deaconescu Ionuţ Cătălin din funcţia publică de inspector guvernamental

publicat in M.Of. 511 din 08-iul-2008

Decizia 136/2008 privind eliberarea doamnei Fekete Emoke din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

publicat in M.Of. 511 din 08-iul-2008

Decizia 137/2008 privind eliberarea domnului Rotileanu Nicolae din funcţia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, Cabinetul Primului-Ministru

publicat in M.Of. 511 din 08-iul-2008

Decizia 138/2008 privind numirea domnului Rotileanu Nicolae în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

publicat in M.Of. 511 din 08-iul-2008

Ordinul 31/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor

publicat in M.Of. 511 din 08-iul-2008

Hotarirea 123/2008 privind aprobarea Procedurilor pentru acreditarea societăţilor de audit organizatoare de cursuri de pregătire profesională

publicat in M.Of. 511 din 08-iul-2008

Hotarirea 124/2008 privind aprobarea Procedurilor de acreditare a formatorilor Camerei Auditorilor Financiari din România

publicat in M.Of. 511 din 08-iul-2008

Rectificare din 2008 la Hotărârea Guvernului nr. 710/2008 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 4 iulie 2008

publicat in M.Of. 511 din 08-iul-2008

Rectificare din 2008 la Circulara Băncii Naţionale a României nr. 18/2008 privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 3 iulie 2008

publicat in M.Of. 511 din 08-iul-2008

Ordinul 523/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor

publicat in M.Of. 511 din 08-iul-2008