Rasfoire documente

Hotarirea 42/2008 privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Argeş în administrarea Administraţiei Naţionale a îmbunătăţirilor Funciare - Sucursala Teritorială Argeş-Buzău - Unitatea de Administrare Argeş

publicat in M.Of. 51 din 23-ian-2008

Hotarirea 50/2008 privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006

publicat in M.Of. 51 din 23-ian-2008

Ordinul 2440/2007 pentru modificarea anexei nr. 7 la Ordinul ministrului economiei şi comerţului, ministrului finanţelor publice şi ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 1.560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, şi a anexei nr. 3 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor şi ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 1.956/974/2007 pentru modificarea anexelor nr. 3 şi 8 la Ordinul ministrului economiei şi comerţului, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 1.560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, şi aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 pentru unii operatori din industria minieră

publicat in M.Of. 51 din 23-ian-2008

Ordinul 1/2008 privind actualizarea tarifelor şi a contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2008

publicat in M.Of. 51 din 23-ian-2008

Ordinul 13/2008 pentru modificarea anexei nr. 7 la Ordinul ministrului economiei şi comerţului, ministrului finanţelor publice şi ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 1.560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, şi a anexei nr. 3 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor şi ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 1.956/974/2007 pentru modificarea anexelor nr. 3 şi 8 la Ordinul ministrului economiei şi comerţului, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 1.560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, şi aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 pentru unii operatori din industria minieră

publicat in M.Of. 51 din 23-ian-2008