Rasfoire documente

Ordinul 438/2008 privind aprobarea condiţiilor şi documentelor necesare furnizorilor de servicii medicale de dializă în vederea intrării în relaţii contractuale pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

publicat in M.Of. 519 din 10-iul-2008

Decretul 745/2008 privind conferirea unor decoraţii

publicat in M.Of. 519 din 10-iul-2008

Hotarirea 581/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Reabilitare DN 15 Reghin - Topliţa km 109+940 - km 182+800''

publicat in M.Of. 519 din 10-iul-2008

Hotarirea 582/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Reabilitare DN 12 Chichiş - Topliţa km 0+000 - km 166+625''

publicat in M.Of. 519 din 10-iul-2008

Decretul 746/2008 privind conferirea unor decoraţii

publicat in M.Of. 519 din 10-iul-2008

Hotarirea 579/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Reabilitare DN 19 Oradea - Satu Mare km 5+853 - km 135+600''

publicat in M.Of. 519 din 10-iul-2008

Hotarirea 580/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Reabilitare DN 79 Arad - Oradea km 4+150 - km 115+923''

publicat in M.Of. 519 din 10-iul-2008

Ordinul 4339/2008 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.435/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de distincţii şi premii personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat

publicat in M.Of. 519 din 10-iul-2008