Rasfoire documente

Decizia 526/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 şi art. 299 alin. 3 din Codul de procedură civilă, precum şi a art. II din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă

publicat in M.Of. 518 din 09-iul-2008

Decizia 525/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 28/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat''

publicat in M.Of. 518 din 09-iul-2008

Decizia 528/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art 110 alin. 1 şi 3 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 518 din 09-iul-2008

Decizia 625/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art 281 din Codul penal

publicat in M.Of. 518 din 09-iul-2008

Decizia 634/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 din Codul penal, precum şi ale art. 171 alin. 2 şi art. 262 pct. 1 lit. a) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 518 din 09-iul-2008

Decizia 635/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278 din Codul de procedură penală, precum şi ale art. 281 din Codul penal

publicat in M.Of. 518 din 09-iul-2008

Decizia 638/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 394 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 518 din 09-iul-2008

Decizia 642/2008 [R] privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată prin Legea nr. 102/2006

publicat in M.Of. 518 din 09-iul-2008

Decizia 671/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) şi (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

publicat in M.Of. 518 din 09-iul-2008