Rasfoire documente

Strategie din 2008 NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE privind sectoarele vulnerabile şi administraţia publică locală pe perioada 2008-2010

publicat in M.Of. 514 din 08-iul-2008

Hotarirea 609/2008 pentru aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie privind sectoarele vulnerabile şi administraţia publică locală pe perioada 2008-2010

publicat in M.Of. 514 din 08-iul-2008

Ordinul 524/2008 privind depunerea şi gestionarea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese în cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

publicat in M.Of. 514 din 08-iul-2008

Hotarirea 689/2008 privind finanţarea şi realizarea obiectivului de investiţii ''Extindere Palat Victoria''

publicat in M.Of. 514 din 08-iul-2008

Hotarirea 694/2008 privind suspendarea executării silite a creanţelor fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală faţă de Compania Naţională a Huilei - S.A.

publicat in M.Of. 514 din 08-iul-2008

Ordinul 511/2008 pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.244/2006 privind acordarea titlului de parc industrial ''Asociaţiei Parcul Industrial Prejmer'' reprezentate de Societatea Comercială ''Graells & Llonch Invest'' - S.R.L.

publicat in M.Of. 514 din 08-iul-2008

Ordinul 1225/2008 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 722/2006 privind acreditarea unităţilor sanitare care pot efectua activităţi de bănci de ţesuturi umane, respectiv de utilizator de ţesuturi şi/sau celule umane în scop terapeutic

publicat in M.Of. 514 din 08-iul-2008

Rectificare din 2008 la Hotărârea Guvernului nr. 467/2008 privind schimbarea regimului juridic şi a titularului dreptului de administrare asupra unor imobile situate în municipiul Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 8 mai 2008

publicat in M.Of. 514 din 08-iul-2008