Rasfoire documente

Hotarirea 13/2008 privind prelungirea mandatului membrilor Curţii de Conturi

publicat in M.Of. 503 din 03-iul-2008

Hotarirea 692/2008 privind completarea art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 830/2007 pentru aprobarea participării României la Expoziţia Internaţională 2008 ''Apa şi dezvoltarea durabilă'', Zaragoza, Spania

publicat in M.Of. 503 din 03-iul-2008

Ordinul 4470/2008 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice, al ministrului educaţiei şi cercetării şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 841/4.844/309/2006 pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, statutului, structurii organizatorice, statului de funcţii şi a structurii de personal ale Şcolii Naţionale de Sănătate Publică şi Management Sanitar

publicat in M.Of. 503 din 03-iul-2008

Hotarirea 682/2008 pentru aprobarea Înţelegerii dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi Ministerul Sănătăţii Publice din România şi Ministerul Muncii şi Incluziunii Sociale din Norvegia privind exceptarea anumitor categorii de lucrători de la prevederile art. 13 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1.408/71 pentru aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii, semnată la Oslo la 7 noiembrie 2007

publicat in M.Of. 503 din 03-iul-2008

Intelegere din 2007 între Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi Ministerul Sănătăţii Publice din România şi Ministerul Muncii şi Incluziunii Sociale din Norvegia privind exceptarea anumitor categorii de lucrători de la prevederile art. 13 din Regulamentul (CEE) nr. 1.408/71 pentru aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii

publicat in M.Of. 503 din 03-iul-2008

Hotarirea 690/2008 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 328/2007 pentru aprobarea Programului ''Electrificare 2007-2009'' privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate şi înfiinţarea Unităţii de management al programului

publicat in M.Of. 503 din 03-iul-2008

Ordinul 697/2008 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 166/216/2007

publicat in M.Of. 503 din 03-iul-2008

Ordinul 1132/2008 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice, al ministrului educaţiei şi cercetării şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 841/4.844/309/2006 pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, statutului, structurii organizatorice, statului de funcţii şi a structurii de personal ale Şcolii Naţionale de Sănătate Publică şi Management Sanitar

publicat in M.Of. 503 din 03-iul-2008

Decizia XIX/2007 [A] privind examinarea recursului în interesul legii referitor la încadrarea juridică a faptei cetăţeanului român aflat în străinătate de a se prezenta sub o identitate falsă autorităţii unui stat străin

publicat in M.Of. 503 din 03-iul-2008

Circulara 18/2008 privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională

publicat in M.Of. 503 din 03-iul-2008

Ordinul 510/2008 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 166/216/2007

publicat in M.Of. 503 din 03-iul-2008

Ordinul 407/2008 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice, al ministrului educaţiei şi cercetării şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 841/4.844/309/2006 pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, statutului, structurii organizatorice, statului de funcţii şi a structurii de personal ale Şcolii Naţionale de Sănătate Publică şi Management Sanitar

publicat in M.Of. 503 din 03-iul-2008