Rasfoire documente

Regulament din 2008 privind recunoaşterea calificării profesionale de consilier juridic a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în vederea admiterii şi practicării acesteia în România

publicat in M.Of. 509 din 07-iul-2008

Decizia 613/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 613^2 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 509 din 07-iul-2008

Decizia 703/2008 [R] privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (2) şi (3) şi art. 47 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată

publicat in M.Of. 509 din 07-iul-2008

Decizia 653/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 şi art. 69 alin. (2) pct. 3 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

publicat in M.Of. 509 din 07-iul-2008

Hotarirea 637/2008 privind reorganizarea Institutului de Medicină Comparată - I.M.C.

publicat in M.Of. 509 din 07-iul-2008

Ordinul 1813/C/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind recunoaşterea calificării profesionale de consilier juridic a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în vederea admiterii şi practicării acesteia în România

publicat in M.Of. 509 din 07-iul-2008

Ordinul 2371/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil, aprobate prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.035/2000

publicat in M.Of. 509 din 07-iul-2008

Norma 6/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor-cadru ale Băncii Naţionale a României nr. 7/1994 privind comerţul făcut de societăţile bancare şi celelalte societăţi de credit, cu cecuri, pe baza Legii nr. 59/1934 asupra cecului, modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 11/1993, aprobată şi modificată prin Legea nr. 83/1994

publicat in M.Of. 509 din 07-iul-2008