Rasfoire documente

Decizia 640/2008 [R] privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor alin. (1)-(3) ale art. 26 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor

publicat in M.Of. 506 din 04-iul-2008

Decizia 573/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 156 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 506 din 04-iul-2008

Decizia 575/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 506 din 04-iul-2008

Decizia 644/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 67 alin. (5) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere

publicat in M.Of. 506 din 04-iul-2008

Decizia 646/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 130 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

publicat in M.Of. 506 din 04-iul-2008

Decizia 649/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215^1 din Codul penal

publicat in M.Of. 506 din 04-iul-2008

Decizia 651/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 360 alin. 1 şi art. 363 alin. 3 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 506 din 04-iul-2008

Decizia 654/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 506 din 04-iul-2008