Rasfoire documente

Decizia 1105/2007 pentru modificarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual

publicat in M.Of. 5 din 04-ian-2008

Ordinul 1328/2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2007 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

publicat in M.Of. 5 din 04-ian-2008

Decizia 1157/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori

publicat in M.Of. 5 din 04-ian-2008

Ordinul 2230/2007 pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 2a la Ordinul ministrului economiei şi comerţului, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 1.560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului

publicat in M.Of. 5 din 04-ian-2008

Decizia 1158/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

publicat in M.Of. 5 din 04-ian-2008

Lista din 2008 cuprinzând asociaţiile care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2008, în conformitate cu Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

publicat in M.Of. 5 din 04-ian-2008

Ordinul 1070/2007 pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 2a la Ordinul ministrului economiei şi comerţului, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 1.560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului

publicat in M.Of. 5 din 04-ian-2008