Rasfoire documente

Ordinul 2220/2008 privind tarifele pentru acordarea atestatelor şi avizelor în domeniul impresariatului artistic, precum şi pentru înscrierea în Registrul artelor spectacolului

publicat in M.Of. 493 din 02-iul-2008

Hotarirea 25/2008 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 11/2008 privind structura serviciilor Senatului

publicat in M.Of. 493 din 02-iul-2008

Hotarirea 26/2008 privind validarea unui mandat de senator

publicat in M.Of. 493 din 02-iul-2008

Hotarirea 27/2008 privind validarea unui mandat de senator

publicat in M.Of. 493 din 02-iul-2008

Hotarirea 28/2008 privind validarea unui mandat de senator

publicat in M.Of. 493 din 02-iul-2008

Hotarirea 29/2008 privind validarea unui mandat de senator

publicat in M.Of. 493 din 02-iul-2008

Hotarirea 30/2008 privind validarea unui mandat de senator

publicat in M.Of. 493 din 02-iul-2008

Hotarirea 32/2008 privind validarea unui mandat de senator

publicat in M.Of. 493 din 02-iul-2008

Hotarirea 33/2008 privind demisia unui senator

publicat in M.Of. 493 din 02-iul-2008

Hotarirea 606/2008 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.354/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Iaşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Iaşi

publicat in M.Of. 493 din 02-iul-2008

Hotarirea 687/2008 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin scoaterea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 493 din 02-iul-2008

Hotarirea 688/2008 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 876/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare

publicat in M.Of. 493 din 02-iul-2008

Ordinul 1217/2008 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală

publicat in M.Of. 493 din 02-iul-2008

Ordinul 1218/2008 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2008

publicat in M.Of. 493 din 02-iul-2008

Ordinul 1943/2008 pentru modificarea schemei de ajutor de stat ''Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de întreprinderile mari'', aferentă operaţiunii a) ''Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile'', axa prioritară 1 ''Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient'', din cadrul Programului operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice'', aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 479/2008

publicat in M.Of. 493 din 02-iul-2008

Ordinul 2009/2008 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2008

publicat in M.Of. 493 din 02-iul-2008

Ordinul 426/2008 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală

publicat in M.Of. 493 din 02-iul-2008

Ordinul 427/2008 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2008

publicat in M.Of. 493 din 02-iul-2008