Rasfoire documente

Ordinul 25/2008 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 21/2007 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR - RA, Regulile aerului, ediţia 02/2006

publicat in M.Of. 49 din 22-ian-2008

Hotarirea 40/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Modernizarea centurii rutiere a municipiului Bucureşti între A1-DN7 şi DN2-A2''

publicat in M.Of. 49 din 22-ian-2008

Hotarirea 47/2008 privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri situate în judeţul Neamţ

publicat in M.Of. 49 din 22-ian-2008

Hotarirea 51/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri situate în judeţul Teleorman

publicat in M.Of. 49 din 22-ian-2008

Legea 360/2007 pentru ratificarea Tratatului de la Singapore privind dreptul mărcilor, adoptat la 28 martie 2006 în cadrul Conferinţei diplomatice pentru adoptarea unui tratat revizuit privind dreptul mărcilor (Singapore, 13-31 martie 2006)

publicat in M.Of. 49 din 22-ian-2008

Decretul 1056/2007 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Tratatului de la Singapore privind dreptul mărcilor, adoptat la 28 martie 2006 în cadrul Conferinţei diplomatice pentru adoptarea unul tratat revizuit privind dreptul mărcilor (Singapore, 13-31 martie 2006)

publicat in M.Of. 49 din 22-ian-2008

Decizia 1/2008 privind convocarea Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului în şedinţă comună

publicat in M.Of. 49 din 22-ian-2008

Hotarirea 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier

publicat in M.Of. 49 din 22-ian-2008

Hotarirea 39/2008 pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României la bugetul comun al Centrului de Coordonare a Mişcării din Europa - MCCE

publicat in M.Of. 49 din 22-ian-2008

Hotarirea 41/2008 privind recunoaşterea Asociaţiei ''Harghita Visual Art'' ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 49 din 22-ian-2008

Hotarirea 43/2008 privind transmiterea unor părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru unele unităţi din subordine

publicat in M.Of. 49 din 22-ian-2008

Hotarirea 45/2008 privind transmiterea unei suprafeţe de 58,87 ha teren agricol din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă în domeniul public al judeţului Tulcea şi în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea

publicat in M.Of. 49 din 22-ian-2008

Hotarirea 46/2008 privind aprobarea stemei comunei Râciu, judeţul Mureş

publicat in M.Of. 49 din 22-ian-2008

Hotarirea 48/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor judeţene a unui drum comunal situat în judeţul Buzău

publicat in M.Of. 49 din 22-ian-2008

Hotarirea 49/2008 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative - Instituţia Prefectului Judeţului Dâmboviţa

publicat in M.Of. 49 din 22-ian-2008

Hotarirea 52/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

publicat in M.Of. 49 din 22-ian-2008