Rasfoire documente

Hotarirea 679/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Deciziei nr. 1.753/2000/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 2000 de stabilire a unui program de supraveghere a mediei emisiilor specifice de CO2 produse de autoturismele noi

publicat in M.Of. 499 din 03-iul-2008

Ordinul 1958/2008 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2008 a operatorilor economici

publicat in M.Of. 499 din 03-iul-2008

Rectificare din 2008 la anexa la Hotărârea Guvernului nr. 567/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor pe anul 2008 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 406 din 29 mai 2008

publicat in M.Of. 499 din 03-iul-2008

Hotarirea 666/2008 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 499 din 03-iul-2008

Hotarirea 671/2008 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 27 la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

publicat in M.Of. 499 din 03-iul-2008

Hotarirea 675/2008 privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri situate în judeţul Neamţ

publicat in M.Of. 499 din 03-iul-2008

Hotarirea 680/2008 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene privind cooperarea în domeniul energiei, semnat la Bucureşti la 7 februarie 2008

publicat in M.Of. 499 din 03-iul-2008

Acord din 2008 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene privind cooperarea în domeniul energiei

publicat in M.Of. 499 din 03-iul-2008