Rasfoire documente

Decizia 523/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase si pietrelor preţioase în România

publicat in M.Of. 495 din 02-iul-2008

Decizia 527/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 29 alin. (3^2) teza întâi din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

publicat in M.Of. 495 din 02-iul-2008

Decizia 516/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 3 din Legea nr. 250/2007 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

publicat in M.Of. 495 din 02-iul-2008

Decizia 529/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor bunuri preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

publicat in M.Of. 495 din 02-iul-2008

Decizia 514/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boii profesionale şi art. 22 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 495 din 02-iul-2008

Decizia 548/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 din Legea nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ

publicat in M.Of. 495 din 02-iul-2008

Decizia 571/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 217 alin. 4 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 495 din 02-iul-2008

Decizia 607/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26-66 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 495 din 02-iul-2008

Decizia 608/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 614 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 495 din 02-iul-2008