Rasfoire documente

Decizia 1228/2008 privind scutirea tronsonului românesc al gazoductului Nabucco de la prevederile legislaţiei referitoare la accesul terţilor la sistemele de transport al gazelor naturale şi de la metodologiile de tarifare

publicat in M.Of. 488 din 01-iul-2008

Hotarirea 669/2008 privind darea în administrarea Ministerului Justiţiei, pentru Judecătoria Mizil, a unui imobil proprietate publică a statului

publicat in M.Of. 488 din 01-iul-2008

Hotarirea 670/2008 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş

publicat in M.Of. 488 din 01-iul-2008

Ordinul 108/2008 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. TULCEA GAZ - S.A.

publicat in M.Of. 488 din 01-iul-2008

Ordinul 109/2008 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. VEGA 93 - S.R.L.

publicat in M.Of. 488 din 01-iul-2008

Ordinul 110/2008 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. VITAL GAZ - S.A.

publicat in M.Of. 488 din 01-iul-2008

Ordinul 111/2008 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. WIROM GAS - S.A.

publicat in M.Of. 488 din 01-iul-2008